Smooth payments with Node Klarna

Node Klarna SDK for easy Klarna integration.

Smooth payments with Node Klarna

Setup for Node Klarna

The folling env variables needs to be set KLARNA_MODE KLARNA_MERCHANT_ID KLARNA_SHARED_SECRET KLARNA_TERMS_URI KLARNA_STORE_NAME

Usage Klarna V2 with Node

Klarna version 2 documentation. 

const Klarna = require('@crystallize/node-klarna/v2');

// Create order
const { success, order } = Klarna.createOrder(klarnaCheckoutModel);

// Confirm order
const { success } = Klarna.confirmOrder(order.id);

// Capture order
const { success } = Klarna.captureOrder(order.id);

// Transform a Crystallize basket model (from @crystallize/react-basket) to a Klarna model
const klarnaCart = Klarna.crystallizeBasketToKlarnaCart(crystallizeBasket.state);